admin

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á – CHI NHÁNH BÌNH THUẬN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2023 ➡ CV QHKH Cá nhân: Số lượng 02 ➡ CV QHKH Doanh nghiệp: Số lượng 01 ➡️ CV Thẩm định: Số lượng 01 ➡️ CV Kế toán: Số lượng 01 💖 Nơi làm việc: BAC …

Đọc tiếp »