Thông tin tốt nghiệp

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1/2021

THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2021)         Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2021 như sau: 1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều …

Đọc tiếp »