Thông tin tốt nghiệp

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 7/2023

Căn cứ theo Kế hoạch học kỳ cuối khóa năm học 2022-2023, Phòng Quản lý đào tạo xin thông báo đến các bạn sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 07/2023 như sau: 1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định về …

Đọc tiếp »

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1/2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2022 như sau: 1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định của Trường Đại học Phan Thiết. …

Đọc tiếp »

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2021

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Khoa thông báo đến sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 như sau: 1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định về chuẩn đầu ra của Trường Đại học …

Đọc tiếp »

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1/2021

THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2021)         Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2021 như sau: 1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều …

Đọc tiếp »