Liên hệ

Văn phòng Khoa Tài chính – Kế toán – Ngân hàng

Khu giảng đường Trường Đại học Phan Thiết
225 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, TP.Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại:   (0252.2461.370)

Email:           khoa_tcktnh@upt.edu.vn

Website:      http://fab.upt.edu.vn