THÔNG BÁO NHẬN SỔ TAY SINH VIÊN

Các tân sinh viên vui lòng liên hệ văn phòng Khoa Tài chính – Kế toán – Ngân hàng để nhận sổ tay sinh viên vào sáng ngày 21/09/2019

Check Also

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2020 THEO LỚP

Các sinh viên vui lòng xem danh sách sinh viên phân theo lớp tại file …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.