THÔNG BÁO NHẬN THẺ SINH VIÊN

Hiện nay đã có thẻ sinh viên tại văn phòng Khoa. Các sinh viên khoá 11 vui lòng đến Khoa để nhận thẻ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hạn cuối ngày 11/12/2019

Check Also

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2020 THEO LỚP

Các sinh viên vui lòng xem danh sách sinh viên phân theo lớp tại file …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.