THÔNG BÁO NHẬN THẺ SINH VIÊN

Hiện nay đã có thẻ sinh viên tại văn phòng Khoa. Các sinh viên khoá 11 vui lòng đến Khoa để nhận thẻ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hạn cuối ngày 11/12/2019

Check Also

THÔNG BÁO TỔ CHỨC NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm Thong bao ngay hoi viec lam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.