THÔNG BÁO NHẬN SỔ TAY SINH VIÊN

Thông báo: Các sinh tân sinh viên Khóa 2020 ngành Kế toán và Tài chính ngân hàng nhận sổ tay sinh viên tại Văn phòng Khoa Tài chính – Kế toán – Ngân hàng kể từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 10/10/2020

Check Also

THÔNG BÁO SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 8/2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Khoa Tài chính – Kế toán …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.