THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1/2021

THÔNG BÁO

(V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2021)

        Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2021 như sau:

1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định của Trường Đại học Phan Thiết.

2/ Thời gian:

  • Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/01/2021
  • Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ngày 05/02/2021 tại website www.pdt.upt.edu.vn

3/ Lệ phí xét tốt nghiệp: 700.000 đồng/sinh viên.

Để xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đúng thời hạn, đề nghị sinh viên thực hiện theo thời gian quy định trên.

Check Also

THÔNG BÁO SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 8/2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Khoa Tài chính – Kế toán …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.