BCH Chi đoàn

CHI ĐOÀN HỌ VÀ TÊN EMAILĐIỆN THOẠI  CHỨC VỤ
DH15KT1Nguyễn Thị Thanh Xuân thanhxuan16021997@yahoo.com01633.938.588Bí thư
DH15KT1Lê Thị Ngọc Hiềnlethingochien0910@gmail.com0964934249Phó bí thư
DH15KT1Huỳnh Thị Ngọc Túthanhtu220997@gmail.com01864.628.826Ủy viên
DH15KT2Trần Thị Lê Ngọctranlengoc1795@gmail.com0914.118.273Bí thư
DH15KT2Nguyễn Thị Kimnguyenthikim.k7@stu.upt.edu.vn01699.788.983Phó bí thư
DH15KT2Nguyễn Thị Diễm Hiênnguyenthidiemhien97@gmail.com01634.939.774Ủy viên
DH15TCNHNguyễn Hoài Hoàng Hạnguyenhoaihoangha.k7@stu.upt.edu.vn01697998816Bí thư
DH16KTTrần Thị Diễm Quyền tranthidiemquyen.k8@stu.upt.edu.vn01677580898Bí thư
DH16KTĐinh Thị Diễm Midinhthidiemmi.k8@stu.upt.edu.vn01632268844Phó bí thư
DH16KTLê Thị Thùy Trangtrangjulie1103@gmail.com01672178259Ủy viên
DH16TCNHHuỳnh Xuân Hoanhuynhxuanhoan.k8@stu.upt.edu.vn01699642929Bí thư
DH17KT1Phạm Văn Hiếuphamvanhieu.k9@stu.upt.edu.vn0868404035Bí thư
DH17KT1Đặng Thị Mĩ Trinhdangthimitrinh.k9@stu.upt.edu.vn01636150338Phó bí thư
DH17KT1Lê Anh Minhleanhminh124@gmail.com0971142553Ủy viên
DH17KT2Nguyễn Đức Tàinguyenductai.k9@stu.upt.edu.vn0937247614Bí thư
DH17KT2Đào Duy Côngdaoduycong.k9@stu.upt.edu.vn01662106720Phó bí thư
DH17KT2Lê Thị Hồng Nhiênlethihongnhien.k9@stu.upt.edu.vn0837051058Ủy viên
DH17TCNHVõ Thị Bình Minhvothibinhminh.k9@stu.upt.edu.vn0922865443Bí thư
K10KTO01Lương Quế Anhluongqueanh.k10@stu.upt.edu.vn01632778826Bí thư
K10KTO01Huỳnh Thị Khánh Ngân huynhthikhanhngan.k10@stu.upt.edu.vn01297750245Phó bí thư
K10KTO01Lê Nguyễn Ngọc Bíchlenguyenngocbich.k10@stu.upt.edu.vn01697438258Ủy viên
K10KTO02Trần Thị Thu Nguyêntranthithunguyen.k10@stu.upt.edu.vn01299630602Bí thư
K10KTO02Nguyễn Thị Thùy Trangnguyenthithuytrang.k10@stu.upt.edu.vnPhó bí thư
K10KTO02Nguyễn Ngọc Yến Lynguyenngocyenly.k10@stu.upt.edu.vnỦy viên
K10TCH01Nguyễn Ngọc Luânnguyenngocluan.k10@stu.upt.edu.vn016283772039Bí thư
K10TCH01Đỗ Thị Thanh Tâmdothithanhtam.k10@stu.upt.edu.vn01656925484Phó bí thư
K10TCH01Phan Thị Kim Duyênphanthikimduyen.k10@stu.upt.edu.vn01882466993Ủy viên