Giới thiệu Khoa

Khoa Tài chính – Kế toán – Ngân hàng

1. GIỚI THIỆU

Khoa Tài chính – Kế toán – Ngân hàng tiền thân là Khoa Kế toán và Khoa Tài chính – Ngân hàng, là hai trong số các Khoa có lịch sử hình thành lâu dài, gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành của Trường Đại học Phan Thiết. Khoa Kế toán và Khoa Tài chính – Ngân hàng được sáp nhập thành Khoa Tài chính – Kế toán – Ngân hàng theo Quyết định số 162/QĐ-ĐHPT ngày 15/8/2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Phan Thiết.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Khoa Tài chính – Kế toán – Ngân hàng có chức năng đào tạo ngành Kế toán và Tài chính – Ngân hàng, nhằm đáp ứng sự phát triển của Xã hội, nhu cầu thực tế của tỉnh Bình Thuận và các tỉnh thành khác, mở ra lối đi riêng trong việc đào tạo nguồn nhân lực tại các tỉnh thành có nhu cầu.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC, THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Khoa Tài chính – Kế toán – Ngân hàng hiện có: 01 Trưởng Khoa, 01 Phó Trưởng Khoa và 2 Bộ môn. Đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa bao gồm 30 người (17 giảng viên Bộ môn Kế toán và 13 giảng viên Bộ môn Tài chính – Ngân hàng), có trình độ, năng lực chuyên môn cao, cụ thể toàn khoa có 03 tiến sĩ và 22 thạc sĩ.

Trong 15 năm qua, bên cạnh công tác giảng dạy, giảng viên trong Khoa đã không ngừng cải tiến, nâng cao trình độ, năng lực và thực hiện các công tác chuyên môn khác, cụ thể:

– Giảng viên Khoa đã công bố 52 Bài báo Khoa học, thực hiện 11 Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trường, biên soạn 03 bộ giáo trình. Ngoài ra, sinh viên của Khoa đã hoàn thành 13 Đề tài Nghiên cứu Khoa học;

– Năm 2022, Khoa đã được Trung tâm Kiểm định Chất lượng Trường Đại học Vinh cấp Giấy Chứng nhận Kiểm định Chương trình Đào tạo trình độ Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng;

– Hằng năm, Khoa Tài chính – Kế toán – Ngân hàng có rất nhiều hoạt động ngoại khóa dành cho tất cả giảng viên, nhân viên và sinh viên. Nhiều hoạt động trong số ấy đã trở thành hoạt động truyền thống thường niên, cụ thể như: tham quan du lịch, Chiến dịch Xuân tình nguyện, các hoạt động thiện nguyện trong các dịp đặc biệt, tổ chức Giải Bóng đá nữ truyền thống;

– Với những đóng góp và nỗ lực của tập thể, Khoa đã được trao tặng các danh hiệu:

+ Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2017-2018, 2021-2022, 2022-2023 do Trường Đại học Phan Thiết trao tặng;

+ Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2018-2019 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận trao tặng.

Sinh viên trong giờ lên lớp
Sinh viên tham gia hoạt động văn nghệ

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

– Phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo chất lượng hàng đầu trong nước và Quốc tế với những cử nhân chuyên ngành Kế toán và Tài chính – Ngân hàng có đủ kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức để làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn và đáp ứng được yêu cầu của Xã hội trong quá trình hội nhập Quốc tế;

– Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên thông qua việc củng cố, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với nhu cầu thực tiễn;

– Xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo: đảm bảo cân đối giữa các kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành; thường xuyên cập nhật hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo; cung cấp và giới thiệu cho người học đủ kiến thức chuyên sâu, đúng với các Chủ trương, Chính sách mới ban hành của Nhà nước và phù hợp với thông lệ khu vực và Quốc tế.

5. LIÊN HỆ

– Địa chỉ: Khoa Tài chính – Kế toán – Ngân hàng, Trường Đại học Phan Thiết, số 225, đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

– Điện thoại: 0252.246 13 70

– Email: khoa_tcktnh@khoa_tcktnhupt-edu-vn

– Website: fab.upt.edu.vn