NGÂN HÀNG MB TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN

Ngân hàng MB tuyển dụng cộng tác viên:

Số lượng: 25-30 sinh viên

Sinh viên có nhu cầu vui lòng liên hệ SĐT: 0972 777 365

Check Also

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 7/2023

Căn cứ theo Kế hoạch học kỳ cuối khóa năm học 2022-2023, Phòng Quản lý …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.