THÔNG BÁO SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 8/2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Khoa Tài chính – Kế toán – Ngân hàng thông báo đến các  sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2020 như sau:

1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định về chuẩn đầu ra của Trường Đại học Phan Thiết. (có đầy đủ các chứng chỉ theo yêu cầu, điểm tích lũy >= 2.0, không nợ học phần)

2/ Thời gian:

– Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa, hạn cuối: 05/8/2020

– Khoa xét duyệt và chuyển hồ sơ kèm danh sách sinh viên xét tốt nghiệp về phòng Đào tạo, hạn cuối: 08/8/2020

– Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp: 19/8/2020Từ ngày 20/8/2020, sinh viên có thể đăng ký để nhận bằng tốt nghiệp tạm thời.

3/ Lệ phí xét tốt nghiệp: 700.000 đồng/sinh viên. (đóng lệ phí tại phòng kế hoạch tài chính, sinh viên vui lòng giữ lại biên lai)

Check Also

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2020 THEO LỚP

Các sinh viên vui lòng xem danh sách sinh viên phân theo lớp tại file …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.