THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2021

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Khoa thông báo đến sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 như sau:

1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định về chuẩn đầu ra của Trường Đại học Phan Thiết.

2/ Thời gian:

+ Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa, hạn cuối: 10/06/2021

+ Khoa xét duyệt và chuyển hồ sơ kèm danh sách sinh viên xét tốt nghiệp về phòng Đào tạo, hạn cuối: 12/6/2021

+ Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp: 25/06/2021. Từ ngày 26/6/2021, sinh viên có thể đăng ký để nhận bằng tốt nghiệp tạm thời.

3/ Lệ phí xét tốt nghiệp: 700.000 đồng/sinh viên.

Để xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đúng thời hạn, đề nghị sinh viên thực hiện theo thời gian quy định trên.

Check Also

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

GARAGE Ô TÔ BẢO NAM CẦN TUYỂN KẾ TOÁN, ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM HOẶC …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.